Unverified

Suopu Group Shipyard Workers Protest in Zhenjiang, Jiangsu

22:18 Nov 1 2012 Jingkou, Zhenjiang, Jiangsu, China

Suopu Group Shipyard Workers Protest in Zhenjiang, Jiangsu Suopu Group Shipyard Workers Protest in Zhenjiang, Jiangsu
Description
From ZGMLHGM:

11月1日,江苏镇江京口区索普集团船厂职工举条幅讨薪
Credibility: UP DOWN 0

Additional Reports

Restaurant Workers Threaten to Jump from a Building in Zhenjiang, Jiangsu

00:00 Jan 18, 2012

Zhongshan West Road, Zhenjiang City, Jiangsu Province, 3.02 Kms

Shoe Factory Workers in Jiangdu, Jiangsu Demand Back Pay

17:45 Nov 08, 2011

江苏省江都市, 27.95 Kms

Weixin Electronics Factory Workers Protest in Changzhou, Jiangsu

07:16 Dec 26, 2012

Xuejiazhen, Xinbei, Changzhou, Jiangsu, China, 213000, 56.65 Kms

Changzhou Photovoltaic Technology Factory Workers Strike in Changzhou, Jiangsu

05:19 Dec 05, 2012

Changzhou, Jiangsu, China, 64.25 Kms

Hengsheng Science and Technology Park Workers Protest in Changzhou, Jiangsu

16:08 Dec 12, 2012

Changzhou, Jiangsu, China, 64.25 Kms